हाम्रो सेवाहरू

पूर्व बिक्री: ग्राहक मांग जानकारी स Collect्कलन गर्नुहोस्, उत्पाद अवधारणा र डिजाइन विशिष्टताहरू परिष्कृत गर्नुहोस्

बिक्रीमा: ग्राहकहरूका लागि नमूनाहरू बनाउनुहोस्, ग्राहकहरूको साथ पुष्टि गर्नुहोस्, ग्राहकको आवश्यकता अनुसार उत्पादन गर्नुहोस्, र परीक्षण प्रमाणीकरण गर्नुहोस्

बिक्री पछि: उत्पादको मुख्य शरीरले quality बर्षको गुणवत्ता आश्वासन प्रदान गर्दछ, र सहायक उपकरणले १ वर्षको गुणवत्ता आश्वासन प्रदान गर्दछ